piątek, 17 października 2014

JAK AKTYWIZOWAĆ? – prezentacja Bajek Obywatelskich podczas seminarium

10 października mieliśmy możliwość uczestniczyć i zaprezentować Projekt „Bajki Obywatelskie – Edukacja Małych Obywateli” na seminarium dotyczącym nowoczesnych form aktywizacji.

Seminarium skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się aktywizacją społeczną różnorodnych grup społecznych, w tym zagrożonych marginalizacją.
 

Podzielone zostało na dwie części:

1) prezentacje nowatorskich form wspierających aktywność różnych grup społecznych.
2) panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości nt. skuteczności różnych form aktywizacji społecznej mieszkańców dzielnic dużych miast oraz małych miejscowości.

Stowarzyszenie U’RWIS reprezentowali: Grzegorz Kuszek – Prezes, Anna Pytlik – Członek Zarządu, Katarzyna Rząsa oraz Ewa Poloczek – koordynatorka IV edycji Projektu „Bajki Obywatelskie – Edukacja Małych Obywateli”.
Zdjęcia z seminarium tutaj (fot. Edyta Mrozek)
 
***************************************************************************

Program seminarium

10:00-11:30 Wystąpienia

Study Circle – szwedzka metoda edukacji dorosłych*
 • Rolf Lindahl – wieloletni kierownik Ośrodka Study Circle w Östersund
 • Anna Cebula – certyfikowana facylitatorka metody Study Circle
 • Izabella Kaznowska – koordynatorka projektu innowacyjnego „Study Circle – szwedzkie koło zamachowe”
Budżet równych szans i jego zastosowanie jako narzędzia aktywizacji społeczności lokalnej**
 • Piotr Masłowski – prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Elwira Palarczyk – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl.
Bajki obywatelskie – edukacja małych obywateli***
 • Anna Pytlik – Członek Zarządu Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS
 • Grzegorz Kuszek – Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS
11:30-11:50 Przerwa kawowa

11:50-12:50 Panel dyskusyjny

Aktywizacja społeczna lokalnych społeczności. Jak aktywizuje się mieszkańców małych miejscowości i dużych miast?

moderator: Paweł Paściak – Fabryka Inicjatyw Lokalnych

uczestnicy:
 • Mirosław Górka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 • Rolf Lindahl – wieloletni kierownik Ośrodka Study Circle w Östersund
 • Piotr Masłowski – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Agnieszka Rzepecka – Stowarzyszenie „Mocni Razem”
 • Tomasz Stoński – Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie
 • Piotr Bańczyk – Centrum Społecznego Rozwoju
12:50 Lunch

***************************************************************************
 
Seminarium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „PI-PWP Study circle – szwedzkie koło zamachowe”.

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS organizuje je wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Stowarzyszeniem DAR SERCA, szwedzką organizacją Studieforbundet Vuxenskolan oraz Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA.