poniedziałek, 30 listopada 2015

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA - "Obywatele-obywatelom – jak zmienialiśmy Polskę przez ostatnie 5 lat"
27 listopada br.  uczestniczyliśmy w konferencji „Obywatele-obywatelom – jak zmienialiśmy Polskę przez ostatnie 5 lat”, będącej podsumowaniem wdrażania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego


Wydarzenie miało charakter szczytu obywatelskiego i adresowane było do sektora pozarządowego i instytucji z otoczenia III sektora: JST, ich związków i stowarzyszeń, administracji rządowej, partnerów społecznych.

W programie znalazły się m.in.: panele dyskusyjne dotyczące różnych aspektów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz podsumowanie projektów zrealizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dodatkowo w trakcie konferencji zostały wręczone nagrody dla trzech najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Bajki Obywatelskie – Edukacja Małych Obywateli” realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych - CRIS w latach 2012-2014 został laureatem konkursu na najlepszy projekt zrealizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy !!!

Wydarzeniu towarzyszyły targi organizacji i instytucji dofinansowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i Funduszu Partnerskiego.

Stowarzyszenie U’RWIS reprezentował Grzegorz Kuszek – panelista sesji pt. „Czy bycia obywatelem można się nauczyć?”

Program Konferencji można znaleźć tutaj.

Fotogaleria z Konferencji: tutaj.