Kontakt


Stowarzyszenie Ruch Wspierania
Inicjatyw Społecznych - U'RWIS

ul. Rydułtowska 104
44-293 Gaszowice

email: urwis09@gmail.com