O nas
Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych – U’RWIS w tym roku obchodzi 5-lecie działalności. Działamy wprawdzie od lipca 2009 roku (jako grupa nieformalna), ale Stowarzyszeniem jesteśmy od września 2010 r.Organizacja powstała jako odpowiedź na niską aktywność społeczną mieszkańców Gminy Gaszowice oraz brak podejmowanych inicjatyw społecznych.Od tego dnia staramy się aktywizować, angażować, pobudzać, rozwijać, umacniać, tworzyć, współdziałać, realizować itd. itd.

W skrócie DZIAŁAĆ na rzecz najbliższego środowiska, przekonując lokalną społeczność, że można wpływać na otaczającą rzeczywistość i zmieniać ją.Przez ten czas udało Nam się zrealizować kilkadziesiąt projektów, inicjatyw i akcji, które pokazały, że jeśli naprawdę się chce – nie ma rzeczy niemożliwych.


Historia

Misja i cele 

Władze